AURA EN CHAKRA

Wat is een aura?

Alle wezens en dingen zijn omringd door een aura: een energieveld dat het fysieke lichaam omgeeft en doordringt. Je aura staat in nauw verband met je gezondheid en via je aura ben je met alles en iedereen verbonden, d.w.z. er is geen ruimte zonder energievelden.

 

Doordat er de hele dag uitwisseling plaats vindt tussen de energievelden, kun je energie van een ander overnemen en dus ook gevoelens zoals blijheid, opluchting of boosheid. Door je aura te versterken kun je deze invloeden beperken.

 

Iedereen kan leren om een aura te zien of te voelen. Als iemand gezond is dan bevat elk van de lagen specifieke heldere kleuren of pasteltinten en heeft de totale aura een (ei)vorm om het lichaam heen. Bij ziektes of blokkades kunnen gaten of scheuren in de aura ontstaan en vaak ook donkere kleuren.

 

De energie van gebeurtenissen uit het verleden kan nog in de aura aanwezig zijn, waardoor "helderzienden" dit kunnen waarnemen. Door het energieveld in evenwicht te brengen, wordt het zelf herstellend vermogen groter.

 

Wat is een chakra?

Chakra's zijn "wielen" van energie, die de verbinding vormen tussen de wereld om je heen en je aura, ziel, geestlichaam en fysieke lichaam. Aan de zeven hoofdchakra's is een standaard kleur toegekend (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet) en ze hebben via de energiecentra in je geestlichaam invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Ieder meridiaan punt is een chakra, waardoor energie kan worden opgenomen. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat chakra's open zijn en met elkaar in balans.